Startoldal | Regisztrál | FAQ | Keresés | Kik vannak most itt | Taglista | Bejelentkezés

Hitvallásunk | Képeslap | Total Biblia | Támogatás | Aktiváció | VIP részleg
Fórum hitvallás
Áttekintés
Miért van szükség fórumhitvallásra?
Előljáróban
Hitelveink
Néhány további állásfoglallás
Megjegyzés
Kérdés vagy észrevétel
 
Miért van szükség fórumhitvallásra?
A fórumhitvallással a fórum felhasználóit szeretnénk védeni a tévtanításoktól, illetve fórumunkat szeretnénk megvédeni a Bibliától eltérő és romboló szándékú egyénektől is.
Előljáróban
Mivel az igefórum felhasználói különféle keresztény felekezetekhez tartoznak, ezért valljuk a "lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet" elvét. A lényeges, keresztény hit alapjait érintő dolgok tekintetében a következő evangéliumi hitelveket valljuk:
Hitelveink
1. Hisszük, hogy a 66 könyvet tartalmazó Biblia Isten végleges, teljes, tévedésektől mentes kijelentése. Ebben megtalálhatjuk mindazt, ami az élethez szükséges, nincs szükség további, a Biblia utáni kinyilatkoztatásokra.
2. Hisszük, hogy Isten az Atya, Isten a Fiú és Isten a Szentlélek, de még sincs három Isten, csak egy, aki a világot céllal teremtette meg. Hisszük, hogy imádatunkat egyedül Istennek mutathatjuk be, erre nem méltó sem ember, sem más teremtmény.
3. Hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, a megígért Messiás, aki eljött a világba, hogy a bűnös embereket megváltsa, és lehetővé tegye, hogy helyre álljon a kapcsolat Isten és ember között. Hisszük, hogy az Írás szerint vissza fog térni, hogy királyságát megalapítsa.
4. Hisszük, hogy a Szentlélek újjászülő és megszentelő munkája nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki meglássa Isten országát. A Szentlelket az Atya és a Fiú küldte el, hogy a világot meggyőzze a bűn, igazság és ítélet tekintetében. A Szentlélek ezért ma is munkálkodik az egyházban, a hívők életében és a világban egyaránt.
5. Hisszük, hogy a Szentlélek akarata szerint ajándékokat ad az egyházban Krisztus testének építésére.
6. Hisszük, hogy minden ember bűnös, és szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Ezért mindenkinek szüksége van Jézus Krisztus megváltó munkájára. Senki sem képes saját magát megváltani. A megváltáshoz Istennek kellett emberré lennie, és Krisztusban meghalnia helyettünk.
7. Hisszük, hogy az üdvösség kizárólag kegyelemből van. Nem kell, és nem lehet érte megdolgozni, Isten ajándéka ez. Jézus megváltói munkája teljes: minden emberre érvényes, és befejezett: nem kell nekünk semmit hozzátennünk.
8. Hisszük, hogy Istennek van egy egyháza a földön, amely Krisztus teste. Ez az egyház nem azonosítható egyetlen földi felekezettel sem, hiszen Istennek minden népből és nemzetből kedves az, aki őt féli.
9. Hisszük, hogy a bemerítést (keresztséget), ami az Úrhoz tartozást jelképezi, és az Úrvacsorát, ami közösséget erősíti Istennel és egymással a kereszthalálra való emlékezés által, Jézus adta a benne hívők számára.
Néhány további állásfoglallás
A katolicizmusról: Elfogadjuk és testvérnek tekintjük azokat a katolikusokat, akik Jézus Krisztustól bűnbocsánatot és új életet nyertek, akik elsősorban Isten Igéjéhez igazítják életüket és nem valamilyen hagyományhoz. Semmiképpen nem tudunk azonosulni a szentekhez, vagy Máriához való imádkozással, mivel egyetlen közbenjárónk van az Úr Jézus.
A karizmatikusságról: Valljuk, hogy a Szentlélek ajándékai az egyház építésére adatnak. Azonban nem tudunk egyetérteni az olyan szélsoséges megnyilvánulásokkal, amelyek nincsenek összhangban "a józanság Lelkével".*
-Valljuk, hogy Isten ma is képes gyógyítani, ugyanakkor elismerjük, hogy testünk megváltása még a jövőre vár. **
Az egységről: Valljuk, hogy a tanítványok ismertetojele a szeretet. Nem szükséges minden apró kérdésben ugyanolyan véleményen lennünk ahhoz, hogy szeressük egymást, és egységben legyünk. Az egység alapja maga Krisztus, aki összeköt minket. Tudjuk, hogy töredékes az ismeretünk, és amíg nem jön el a teljesség, addig tükör által homályosan látunk. Ezért elfogadjuk, és lelki közösségben vagyunk mindazokkal a keresztényekkel, akik a fenti, evangéliumi állásfoglalásunkat elfogadják.
Megjegyzés
* Megjegyzés: Véleményünk szerint nincs összhangban a Szentlélek bibliai megnyilvánulásával számos modern gyakorlat: hanyattesés, torontói áldás, állatias viselkedés. Továbbá nem értünk egyet azzal a tanítással, hogy Isten áldása csak a gondoktól mentes, anyagilag bővölködő életben nyilvánulhat meg.
** Megjegyzés:Testünk megválltása még várat magára Isten uralma felügyülete alatt. Nem értünk egyet azzal a tanítással, mely szerint minden keresztyén hit által automatikusan gyógyulásban részesül. Róm. 8,23;1Kor. 15,53; 2Tim. 4,20;1Tim. 5,23; 2Kor.12,7-9
Kérdés vagy észrevétel
A kérdéseidet és észrevételeidet itt írhatod meg nekünk: itt


Kapcsolat | Fórumtámogatás | Jézusért lap | Fórumszabályzat | VIP


Fórum
© 2004-2012 Jézusért lap


Az oldal 0.0009 másodperc alatt létrehozva
8 adat feldolgozva
gzip tömörítés kikapcsolva